english version deutsch version česká verze

provozní řád

Provozní řád Autokemp Velký Dřevíč

Majitel a provozovatel: Město Hronov

IČO: 00272680

Vedoucí autokempu: David Pavlíček

Telefon: 736 629 643

 

 

I.

1. Před ubytováním v autokempinku se návštěvník ohlásí na recepci, přitom předloží občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní doklad). Návštěvník, který je zapsán do knihy hostů a je ubytován s dalšími osobami nese i odpovědnost za případné škody způsobené jeho spolubydlícími.

2. Částka za ubytování dle ceníku musí být uhrazena před nástupem nebo v den nástupu do autokempu .

3. Chaty nebo místo pro stan, obytný přívěs a parkování vozidla přidělí hostům recepční.

4. Pokud bude občan užívat v areálu autokempu vlastní ubytovací zařízení, je povinen k pobytu přihlásit všechny uživatele tohoto zařízení.

5. Pokud je host kempu ubytován ve stanu nebo karavanu dostane při vjezdu kartu na jejich označení. Karta musí být viditelně umístněná. Při odjezdu je host povinen veškeré vydané karty vrátit na recepci autokempu.

6. Pokud je host přijat k ubytování, vydá provozovatel ubytovanému v případě příjezdu vlastním motorovým vozidlem parkovací kartu, která musí být viditelně umístěná uvnitř vozu.

7. Užívání autokempinku je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

8. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.

9. Při každém vstupu ubytovaných návštěvníků do autokempinku má recepční právo ověřit jejich totožnost.

10. Ubytovaní, kteří budou žádat prodloužení pobytu, nemají z provozních důvodů nárok na ubytování ve stejném zařízení.

11. Chata slouží k ubytování 4 osob. V chatce je možnost nafukovací přistýlky. 

12. Odjezd z autokempinku před 7. hodinou ranní je nutno nahlásit předem. Vyjíždění musí být tiché, bez zbytečného hluku.

13. Při hrubém porušení pořádku v autokempinku, může jeho správce (recepční) vyloučit jednotlivce z ubytování.

14. Před opuštěním autokempinku uvede návštěvník používané zařízení do původního stavu.

15. Ubytování v chatkách je možné po 14. hodině v den zahájení pobytu. Při skončení pobytu je třeba chatku opustit do 10 hodin.

 

II.

1. Noční klid je stanoven na dobu:

pondělí – neděle od 22.00 do 7.00 hodin

2. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele autokempinku křikem, hlučným zpěvem, zesilováním radiopřijímačů a podobnými hlučnými projevy.

3. Jízda motorovými vozidly, případně na kolech je dovolena pouze pro příjezd do autokempinku a odjezd z něho.

 

III.

1. V chatách je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

2. Všichni uživatelé autokempinku jsou povinni šetřit jeho zařízení, vzhled i jeho okolí. Zejména není dovoleno trhat květiny, poškozovat křoviny apod.

3. Návštěvník, který případně poškodí zařízení autokempinku, je povinen způsobenou škodu nahlásit recepčnímu autokempinku a nahradit ji.

4. Umísťovat vlastní ubytovací zařízení mimo vyhrazené prostory je zakázáno. Dále je zakázáno kopat kolem stanů odvodňovací stružky. Po opuštění prostoru musí být místo vyčištěno a uvedeno do původního stavu. V případě poškození místa je uživatel povinen uvést místo do původního stavu.

5. Rozdělávání ohně v areálu ATC je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.

6. Mytí nádobí je dovoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.

7. Odpadky všeho druhu patří na vyhrazená místa do určených nádob.

8. Rozvodné kapličky slouží pouze k zapojení drobných el. spotřebičů (rádio, televize, chladnička ). Je přísně zakázána jakákoliv manipulace v rozvaděčích elektroinstalace. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu budou dány k úhradě uživateli el. přípojky.

9. Návštěvníci autokempinku mají možnost uschovat kola u služby na recepci autokempinku.

10. V průběhu pobytu a užívání ostatních zařízení v areálu autokempu, jsou všichni návštěvníci povinni se řídit provozními řády, dbát příkazů a pokynů recepčních a odpovědných pracovníků, kteří zabezpečují provoz tohoto zařízení.

11. Stížnosti a případné návrhy na zlepšení služeb tohoto zařízení přijímá recepční kempu.

 

Vrácení peněz při předčasném ukončení rekreace:

1. Živelné pohromy vyhlášené státem nebo obcí – rekreant obdrží zbylou část úhrady za ubytování.

2. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací.

 

Vstup do kempu se psy a jinými zvířaty je povolen pouze za těchto podmínek:

1. Psi i jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele.

2. Pes nesmí po kempu volně pobíhat, musí být na vodítku a popř. opatřen náhubkem

3. Pes musí mít známku

4. Zákaz venčení psů v areálu autokempu

5. Platí přísný zákaz koupání psů v bazénu

6. Psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit

Správa autokempinku nezodpovídá za zranění osob, případně poškození majetku uživatelů autokempinku, pokud ji prokazatelně nezaviní. Neručí rovněž za ztrátu věcí osobní potřeby, pokud jí nebyly svěřeny do úschovy.

 

Do kempu je povolen vstup pouze ubytovaným hostům.


provozní řád

zajímavosti

 
 
 
Kemp roku
 

Počasí

 
Počasí Hronov - Slunečno.cz

 

© AutoKemp Velký Dřevíč 2009 | KYSELA Petr - tvorba webových stránek | admin